08 septiembre 2009

Era un clamor : por fin la Xunta anuncia que invertirá en el Camino Portugués

Pontevedra-Vigo (MORRAZO-TRIBUNA).- O Consello da Xunta aprobou o pasado 22 de xullo o Plan Corrector dos Camiños de Santiago elaborado pola Consellería de Cultura e Turismo a través da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo adscrita á Secretaría Xeral para o Turismo. O plan elaborouse en colaboración cos Concellos polos que discorren as rutas, coas Asociacións de Amigos do Camiño e con outros axentes implicados e interesados nas rutas xacobeas e pretende corrixir ao longo deste 2009 e no 2010 os problemas máis urxentes do Camiño de Santiago. Para isto o plan resume unha serie de actuacións específicas como a recuperación e conservación do medio físico, sinalización ou rehabilitación e ampliación da rede de albergues.

A organización para este proxecto é dirixida dende a Secretaría Xeral para o Turismo e a Xerencia da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo contando con catro fontes de información: os servizos técnicos da Sociedade; a consultoría externa de apoio para o traballo de campo e a cartografía, os concellos, as asociacións de amigos do Camiño. O estudo centrase fundamentalmente en cinco aspectos recollidos a través dunha consulta escrita: os albergues, as rutas, a sinalización, o patrimonio arquitectónico e os servizos.

Como resultado desta recollida de información deseñáronse unha serie de accións e intervencións dos Camiños de Fisterra-Muxía, Francés e Portugués. O conselleiro de Cultura e Turismo, Roberto Varela e mais a secretaria xeral para o Turismo, Carmen Pardo, reunironse hoxe en Santiago cos alcaldes dos concellos polos que discorre o Camiño Portugués para informalos das tarefas que se van acometer na ruta e nas súas infraestruturas con cargo a este Plan. Os representantes dos concellos convocados hoxe son Tui, Porriño, Mos, Redondela, Soutomaior, Vilaboa, Pontevedra, Barro, Portas, Caldas de Reis, Valga, Pontecesures, Padrón, Rois, Teo, Ames, Santiago de Compostela, A Guardia, O Rosal, Oia, Baiona, Nigrán e Vigo.

O Camiño Portugués pola Costa
Ademais dos alcaldes do Camiño Portugués, convocouse hoxe aos do Camiño Portugués pola Costa. Malia que, debido a que a incorporación desta variante é moi recente como resultado dunha Proposición Non de Lei de 2008, e debido a que só foi incorporada hai seis semanas na Primeira Fase do Plan Corrector, este non contempla actuacións para o Camiño Portugués pola Costa. Pero os rexedores municipais dos concellos do Camiño pola Costa foron convidados á reunión xa que a Consellería de Cultura e Turismo intégraos nas actuacións cos mesmos dereitos e deberes que os do resto dos Camiños a Santiago. Deste xeito, os alcaldes farán as súas aportacións e tamén o Camiño pola Costa terá un Plan Corrector que será presentado en outubro e unha programación deslocalizada como o resto dos municipios de cara ao Xacobeo 2010.

Actuacións prioritarias
As actuacións que se desenvolverán afectan á sinalización, roza e limpeza, mantemento e conservación e rede de albergues. Así, no que afecta á sinalización, no Camiño Portugués reforzarase a sinalización das 222 mouteiras e 192 cunchas, colocaranse 106 novas mouteiras con quilometraxe e 156 cunchas cerámicas e 15 de bronce. En canto a mantemento e conservación, as accións prioritarias a desenvolver nesta ruta están localizadas nalgúns dos treitos que pasan polos concellos de Tui, Redondela, Pontevedra e Barro. Engloban as seguintes intervencións: roza e limpeza, recheo de material de drenaxe e aporte de zahorra, formación e pasais de pedra, lousado de pedra granítica, apertura e limpeza de cunetas e formación de pasos de auga. No tocante aos albergues, faranse intervencións destinadas a mellorar e conservar o equipamento dos albergues e a conservación dos mesmos.

No Camiño Portugués habilitarase un tramo accesible para persoas con mobilidade reducida que estará operativo en 2010, dentro do programa Xaco-Accesible. O custe das actuacións previstas para o Camiño Portugués é de aproximadamente 1.200.000 euros, orzamento que se verá incrementado coas actuacións que se acometerán no Camiño Portugués pola Costa.