07 septiembre 2009

Insisten en el fomento de "Galicia Calidade"

Pontevedra-Vigo (MORRAZO-TRIBUNA).-O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a convocatoria de axudas aos produtores que participen nos programas de produción e mellora dos produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, no marco do Programa de desenvolvemento rural para Galicia 2007-2013.

O prazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria rematará o día 21 de setembro de 2009. As solicitudes, documentación, condicións e procedemento de xestión das axudas serán as recollidas na Orde do 18 de xullo de 2008, pola que se estableceron as bases reguladoras destas axudas.

A dotación da Consellería do Medio Rural para estas axudas é de 1.500.000 euros. Este importe poderase incrementar con remanentes adicionais, de acordo coas dispoñibilidades de crédito.

A finalidade desta liña de axudas é fomentar a participación dos agricultores e gandeiros nos programas de produción e mellora dos produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, mediante a contribución ao financiamento dos custos fixos que esta participación ocasiona.