03 septiembre 2009

Escuelas de Idiomas :
ya está ahí la huelga

Pontevedra-Vigo (MORRAZO-TRIBUNA).-A Consellería de Educación acordou cos sindicatos do Ensino que as escolas oficiais de idiomas (EOI) contaran con servizos mínimos durante a folga dos días 9 e 10 deste mes. No encontro determinouse que ditos servizos estarán a cargo dos directores de cada un dos centros de ensino, que serán o responsables de garantir unha normalidade, dentro da situación excepcional de folga de ambos días.

As tarefas de administración, matrícula e secretaría desenvolveranse de forma habitual, producindo o menor prexuízo posible aos alumnos das Escolas Oficiais de Idioma durante a duración da folga.

A Consellería e os sindicatos chegaron a este acordo por unanimidade co obxectivo de minimizar as posibles consecuencias ante esta eventualidade.